کجایی؟

یک استکان چای میریزم!!!

مینشینم و خیره میشوم به چای!بخار به صورتم میخورد گرم میشوم ولی این گزما کجا و گرمای نفس هایت کجا!!!

فکزمیکنم فقط به تو فکر میکنم ؛فکرت را دوست دارم چون آن حالت زیبای چشمانت در ذهنم حک میشود ...فکرت تنها کار مفید من است!

نگاه به چای میکنم ،دیگر گرم نیست دیگر بخار ندارد !حتی اوهم حال مرا درک نمیکند که چقدر محتاجم!

نگاه از چای میگیرم و به پنجره خیره میشوم :" کجــــــایــــــِی؟"

#ملیکا_محسنی

دانی که چرا زمین به دور خود میگردد؟

نه بهر منو نه بهر تو میگردد!

یکبار به عمر خود علی را دیده...

دیوانه شده به دور خود میگردد!!!

#دلتنگـم_و_با_هیچکسم_میل_سخن_نیست_کس_در_همه_آفاق_به_دلتنگی_من_نیست

#التماس_دعا

#سومین_دلنوشته

 

  • ❤دُخــــmelikaـــــی شِیطُــــJOoOoNـــــون❤

خواهش

#ملیکا_خواهش_میکند

# من _ همین امروز_یه پیچ اینستاگرام_ درست کردم_ ازتون میخوام_ بیایید_منو _فالوو_کنید_خبر بدید_فالووکنم:)

صفحه ی اینستا

  • ❤دُخــــmelikaـــــی شِیطُــــJOoOoNـــــون❤

sweet cafe

نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد...

دیدگان تو در قاب اندوه

سرد و خاموش

خفته بودند

زودتر از تو ناگفته ها را

با زبان نگه گفته بودند

از من و هرچه در من نهان بود

می رمیدی

می رهیدی

یادم آمد که روزی در این راه

ناشکیبا مرا در پی خویش

میکشیدی

میکشیدی

آخرین بار

آخرین لحظه تلخ دیدار

سر به سر پوچ دیدم جهان را

باد نالید و من گوش کردم

خش خش برگهای خزان را

باز خواندی

باز راندی

باز بر تخت عاجم نشاندی

باز در کام موجم کشاندی

گر چه در پرنیان غمی شوم

سالها در دلم زیستی تو

آه هرگز ندانستم از عشق

چیستی تو؟

کیستی تو؟

اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ
بیاور
و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم
کسی مرا به آفتاب
معرفی نخواهد کرد
کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد
پرواز را بخاطر بسپار
پرنده مردنی ست
Designed By Erfan Powered by Bayan