آمدی جانم به قربانت ولی حال چرا؟:/

اول سلامــــــــ :)

دومـ اینکه من فقط یه عذر خواهی به این مظلوم بی کس(وبم)بدهکارم:/

تابستان خود را چگونه گذراندید؟

تابستونم عالی بود :)

در چند جمله میشه گفت:

#مسافرت

#زبان

#گیتار

#فیلم

#آهنگ

#اینستاگرام

+خاک برسرت:/

_چرا؟Oo

+اینم تابستون بود تو داشتی؟:/

_اوهوم:d

ایشالا شاهد تغییراتی در وب خواهیم بود:)

  • ❤دُخــــmelikaـــــی شِیطُــــJOoOoNـــــون❤

sweet cafe

نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد...

دیدگان تو در قاب اندوه

سرد و خاموش

خفته بودند

زودتر از تو ناگفته ها را

با زبان نگه گفته بودند

از من و هرچه در من نهان بود

می رمیدی

می رهیدی

یادم آمد که روزی در این راه

ناشکیبا مرا در پی خویش

میکشیدی

میکشیدی

آخرین بار

آخرین لحظه تلخ دیدار

سر به سر پوچ دیدم جهان را

باد نالید و من گوش کردم

خش خش برگهای خزان را

باز خواندی

باز راندی

باز بر تخت عاجم نشاندی

باز در کام موجم کشاندی

گر چه در پرنیان غمی شوم

سالها در دلم زیستی تو

آه هرگز ندانستم از عشق

چیستی تو؟

کیستی تو؟

اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ
بیاور
و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم
کسی مرا به آفتاب
معرفی نخواهد کرد
کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد
پرواز را بخاطر بسپار
پرنده مردنی ست
Designed By Erfan Powered by Bayan